Overslaan naar content

Privacy statement

Bij Coppens Metaal-Techniek vinden wij het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens op www.werkenbijcoppens.nl voor de onderstaande doelen:

 • Sollicitaties om je aan te melden voor een functie bij Coppens Metaal-Techniek;

 • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht);

 • Statistieken omtrent sitebezoek.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via www.werkenbijcoppens.nl:

 • Bij sollicitatie:

  • Voornaam en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • CV en eventueel motivatiebrief

  • (Optioneel) profielfoto

 • Bij vragen, klachten en verzoeken:

  • Voornaam en achternaam

  • E-mailadres

 • Bij bezoek aan de website:

  • niet herleidbaar en geanonimiseerd IP-adres, domeinnaam, type device en type browser

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken voornamelijk de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. Je verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens.

Andere persoonsgegevens, zoals het IP-adres dat verkregen wordt door middel van de inzet van cookies worden ingezet ter verbetering en het beveiligen van de website.

Op welke manier worden persoonsgegevens verwerkt?

De door jou verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte en relevante groep professionals binnen Coppens Metaal-Techniek. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor de bovengenoemde doelen.

Het kan voorkomen dat op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen kan Coppens Metaal-Techniek de persoonsgegevens bewaren om de betrokkene op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature.

Deze gegevens worden maximaal 180 dagen bewaard, daarna ontvangt de betrokkene automatisch een verzoek tot verlenging van het bewaartermijn waar hij/zij actief toestemming voor moet geven. Indien toestemming niet wordt verleend binnen 30 dagen vóór het verstrijken van de bewaartermijn, zullen de persoonsgegevens automatisch worden verwijderd.

Indien de betrokkene wenst zijn/haar gegevens korter dan 180 dagen te laten bewaren, en dus tussentijds te verwijderen, kan hij/zij dit aangeven via hr@coppens.nl. Een van onze medewerkers zal de aanvraag in behandeling nemen en zorgdragen voor een correcte afhandeling (verwijderen van je gegevens) binnen 14 dagen na het plaatsen van je verzoek.

Daarnaast heb je recht op inzage, wijziging en opvraging van je eigen persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan hr@coppens.nl.

Klikgedrag en cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden, hiervoor verwijzen wij je naar onze cookie statement. Zie ook onderstaand.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat jij de beste ervaring hebt op onze website.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.

Optionele cookies

Schakelt functie 'Via Indeed solliciteren' in. Hiermee kun je snel op vacatures reageren door middel van een Indeed CV. Bekijk Indeed's Privacybeleid voor details over de gebruikte cookies en verkregen data. Via Indeed solliciteren is onderworpen aan Indeed's Privacybeleid.

Schakelt de ingesloten YouTube player-functie in. Bekijk Google's cookie beleid voor details over de gebruikte cookie en verkregen data. Cookies die worden geplaatst door ingesloten YouTube-players zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.

Coppens Metaal-Techniek & Recruitee

Coppens Metaal-Techniek werkt samen met Recruitee in het kader van recruitmentsoftware. Persoonsgegevens geupload op de website worden opgeslagen op de server van Recruitee. Hierbij houden Recruitee en Coppens Metaal-Techniek rekening met de huidige AVG en de desbetreffende verwerking van de gegevens.

Vragen?

Wij hechten veel waarde aan jouw oordeel of eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt dan kan je contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail.

hr@coppens.nl 040-2082075